Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

Διδαχές του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη

1)Πως εργάζεται ο διάβολος"
2) "Ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας"

1) «Ό διάβολος προσπαθεί να άχρηστέψη τον αγωνιστή»

Subscribe to RSS - Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης
Powered by NetValue
Go to top