ομιλία

Δείτε: "Τα αντίχριστα νομοθετήματα κι ο λόγος της Εκκλησίας". Ομιλία 4η: Κοινωνία και Έθνος- μέρος Α - 10.12.2017

Δείτε: Αντίχριστα Νομοθετήματα, 3η Συνάντηση: Οικογένεια και ανθρώπινο σώμα 03.12.2017

Τα αντίχριστα νομοθετήματα κι ο λόγος της Εκκλησίας". Ομιλία 1η: Η αλλαγή φύλου 19.11.2017

Δείτε την ομιλία: Xαίρε Κεχαριτώμενη, του αρχιμανδρίτη π Αλεξίου Γιαννιού, 26.03.17

Δείτε την ομιλία: Η Εκκλησία στη Μεγάλη Αυτοκρατορία, Μέγας Βασίλειος του π Αθανασίου Χατζή

Δείτε την Ομιλία: "Η ασκητική του γάμου:οικογένεια", 3η ομιλία του π Σταμάτη Σκλήρη 12.03.17

Δείτε την προβολή DvD με θέμα: Το ξεκίνημα της Εκκλησίας στην μεγάλη Αυτοκρατορία, π Αθανάσιος Χατζής 05.03.17

Δείτε την ομιλία με θέμα: "Η ασκητική του γάμου, ο ρόλος του πατέρα" του π Σταμάτη Σκλήρη 2η ομιλία 26.12.2017

Δείτε την ομιλία: "Οι παιδαγωγικές προεκτάσεις της παραβολής του ασώτου" του ιερομονάχου π Στεφάνου Σουλιμιώτη 12.02.17

Ακούστε την Ομιλία:"Και Βίβλοι Ανοιγήσονται" του π Ματθαίου Χάλαρη, 19.02.2017

Pages

Subscribe to RSS - ομιλία
Powered by NetValue
Go to top