Δείτε την ομιλία : Εμοί ο κόσμος εσταύρωται καγω τω κόσμω του π Σταμάτη Σκλήρη

Powered by NetValue
Go to top